Printer

Pilarka do rozkroju pakietów płyt

Typ PS100
  

Specyfikacja techniczna:

16001, 
01 PILARKA PANELOWA – Typ PS100
- Posuw, regulowany bezstopniowo 5-100 m/min, 
  powrót wózka 130 m/min
- Kanał na pył i wióry podłączony do instalacji odpylającej 
- Wózek piły porusza się po hartowanych, okrągłych prowadnicach 
 wzdłużnych
- Napęd wózka piły przy pomocy listwy zębatej, zapewnia to 
 równomierny i szybki posuw wózka
- Długość cięcia ustawiana jest przy pomocy czujnika laserowego
- Wysokość podnoszenia belki dociskowej jest uzależniona od 
 wysokości pakietu
- Belka dociskowa ma wycięcia na chwytaki. Umożliwia to pełny 
 podział pakietu płyt, bez resztek
- Maszyna ma osłony zabezpieczające, szczególnie w okolicach 
 belki dociskowej
- Lamelki zabezpieczające są przezroczyste, personel widzi linie cięcia
- Urządzenie do szybkiego mocowania piły głównej i podcinacza
- Pulpit sterowniczy obracany i przekręcany
- Maszyna ma bardzo stabilna konstrukcję, zapewniająca wysoka 
  jakość cięcia

Maszyna spełnia normy odpylania oraz posiada znak CE.

Silnik piły głównej 			15 kW
Średnica tarczy piły 			355 mm 
Wystawanie tarczy piły		105 mm
Napięcie 				3 x 400 V/50 Hz
Długość cięcia 			3200 mm		4200 mm		

13752
02 Automatyczne ustawianie wysokości cięcia
Elektronicznie sterowane, bezstopniowe ustawianie wysokości cięcia 
agregatu piły. Podnoszenie i opuszczanie przy pomocy silnika. 
Pomiar drogi przy pomocy bezobsługowego systemu magnetycznego. 
Wysokość pakietu mierzona jest na podstawie wysokości belki 
dociskowej.
Pozwala to na ustawienie stałej wysokości wystawania tarczy piły, 
niezależnie od jej średnicy.
Przy wykonywaniu wpustów, jest możliwe w jednym elemencie 
wykonać wpusty o różnej głębokości. 					

13021
03 Podcinacz
Pneumatyczne opuszczanie, podczas ruchu powrotnego,
Silnik o mocy 2,2 kW, średnica tarczy piły 150 mm, zęby trapezowe	

13031
04 Stół z listwą kątową	
Z przodu maszyny, po lewej stronie. W stół wbudowany jest system 
poduszki powietrznej. Długość 2000 mm, szerokość 600 mm.
Długość listwy kątowej 2000 mm						

13132
05 Stoły z poduszką powietrzną, wymiar 2000 x 600 mm									
Długość cięcia 3200 mm – 2 stoły	
Długość cięcia 4200 mm – 3 stoły
				
16041, 
06 Belka spychająca pakiety, dwustronnie prowadzona
Napęd poprzez listwę zębatą i silnik serwo AC. Przejazd belki 
do przodu z prędkością 25 m/min, powrót 80 m/min. 
Bezobsługowy system pomiaru przy pomocy taśmy magnetycznej. 
Tylny stół do podawania pakietu płyt zbudowany jest z listew z 
podwójnymi rolkami. W zależności od długości i głębokości cięcia 
występuje następująca ilość listew:
Długość i głębokość cięcia 3200 mm – 9 listew				
Długość i głębokość cięcia 4200 mm – 11 listew		

11111
07 Chwytaki pneumatyczne
Zamocowane na belce spychającej. Podwójne palce w
chwytakach pozwalają na mocowanie również wąskich elementów.
Wysokość otwarcia chwytaków 100 mm

Długość cięcia 3200 mm – 6 chwytaków					 
Długość cięcia 4200 mm – 7 chwytaków					 

11141
08 Dociskacz boczny
Pracuje automatycznie, do pasów o wymiarach 20x1200 mm
Nie wymagane ręczne ustawianie dociskacza 

13161
09 Urządzenie do automatycznego najazdu belki spychającej 
na pozycję krawędziowania (sensor wykrywający koniec płyty)					

14077
10 Elektroniczne sterowanie PC6200
System sterowania o budowie modułowej, wyposażony w monitor 
płaski 19 cali. Jako komputer wykorzystywany jest nowoczesny 
komputer PC. System operacyjny Windows XP Professional. 
Sterowanie jest przygotowane do pracy w sieci, do podłączenia
drukarki etykiet. Obsługa sterowania jest bardzo prosta.
Cały czas podczas pracy uwzględniana jest wielkość rzazu,
Pokazywana jest także wielkość resztki. Obsługujący nie musi
wykonywać żadnych obliczeń. Podczas cięcia pokazywany jest 
na ekranie aktualnie cięty element oraz kolejność następnych cięć
Na stole z listwą kątową wbudowane są dodatkowe przyciski
umożliwiające:
- Zamknięcie chwytaków
- automatyczne krawędziowanie
- wyłącznik awaryjny								

13191
11 Tarcza piły głównej 
Średnica 355 mm x 4,4 x30, Z=72						

14192
12 Tarcza podcinacza 
Średnica 150 mm, Z=28, trapezowe					

OPCJE DODATKOWE:
======================
14073
13 Program optymalizacji EASY OPTIMIZER
Zintegrowany ze sterowaniem pilarki. Wystarczy podać 
dane płyty oraz ilość i wymiary elementów, ich strukturę (kierunek słojów).
Program dokona automatycznej optymalizacji.
Przeprowadzanie optymalizacji na maszynie umożliwia 
lepsze wykorzystanie powstających przy cięciu resztek. 
Resztki mogą być natychmiast wykorzystane 
przy następnej optymalizacji.					

19100 
14 Program do optymalizacji CUTTING OPTIMIZER
Profesjonalny program do optymalizacji w biurze. 
Program ten zapewnia:
•	wysokie wykorzystanie materiału
•	proste plany cięcia
•	małą ilość różnych planów rozkroju
Program pracuje pod Windows XP Professional
Dalsze funkcje programu to:
- Zapisywanie danych o wymiarach i strukturze płyt.
 Dane te mogą być wykorzystywane przy dalszych
 optymalizacjach
- Uwzględnianie struktury płyt (kierunek słojów)
- Optymalizacja różnych materiałów w jednym procesie optymalizacji 
- Nadawanie priorytetów wykorzystania płyt. Można np. określić
 by przy optymalizacji najpierw były uwzględniane resztki.
- Moduł do uwzględniania obrzeży
- Wybór pierwszego kierunku cięcia. Można wybrać czy pasy
 mają być ułożone wzdłuż, czy w poprzek płyty, czy dowolnie.
- Przy płytach, które są większe od dopuszczalnej długości cięcia
 cięcie ogławiające
- Wyliczanie czasów cięcia, długości cięcia
- Generator sprawozdań
- Współpraca ze sterowaniem MAYER PC6200.
 Przenoszenie danych z optymalizacji do sterowania pilarki, 
 przy pomocy pamięci USB lub siecią zakładową 				 
 (w cenie nie uwzględniono kosztów komputera PC, karty sieciowej
 kabla, bez szkolenia i instalacji) 			
 			
19101 
15 Program do gospodarki płytami i resztkami
- Moduł do gospodarki płytami (automatyczne odliczanie 
 wykorzystanych płyt z magazynu)
- Moduł do gospodarki resztkami
 Rozpoznawanie resztek i dodawanie do magazynu.
 Należy określić minimalny wymiar resztki i jej powierzchnię		

14072
16 Termiczna drukarka etykiet typ ZEBRA GK420
Z uchwytem, oprogramowaniem, podłączeniem do sterowania.
Wymagane dla drukarki informacje pobierane są bezpośrednio
z programu optymalizacji i sterowania. Możliwe jest drukowanie
kodu kreskowego. Etykietki drukowane są podczas cięcia materiału.